Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors
Sat 02-12-2006 DOPS Prisen 2006
Johan Holm får DOPS-prisen for sit omfattende arbejde med at opfinde og udvikle polarisations uafhængige transmissions gitre til industrielle produkter.

Printer friendly version
Vi glæder os over gennem DOPS prisen at kunne hædre ekstraordinære bidrag indenfor såvel forskning, udvikling samt anvendelse af optik - årets prismodtager udmærker sig ved elegant at mestre alle disse faser.

I sit arbejde har Johan Holm kombineret viden fra vidt forskellige faglige discipliner, omfattende bl.a. optik, holografi, metrologi samt halvleder processering. Det dedikerede arbejde har taget sit udgangspunkt i udvikling og konstruktion af holografisk stepper udstyr til masseproduktion af gitre. Dette er kombineret med teoretisk design af polarisationsuafhængige gitre, der har resulteret med opfindelse af en ny type transmissionsgitter. Kombinationen af dette arbejde har ført til fremstilling af polarisationsuafhængige gitre som et industrielt produkt.

Med en usædvanlig kombination af solid teoretisk kunnen, innovation samt unik udvikling er det lykkedes Johan Holm at gennemføre udviklingen af polarisationsuafhængige transmissions gitre. Gennem sit arbejde er Johan Holm gået gennem alle faser fra ide til produkt, og resultatet demonstrere til fulde at han mestrer alle disse faser.

DOPS Award 2006


Ibsen Photonics skriver ligeledes:

Farum, Danmark - 24. november 2006
PÅ DOPS' (Dansk Optisk Selskab) årsmøde i går modtog Johan Holm DOPS prisen 2006. DOPS prisen tildeles hvert år som anerkendelse til en person der gennem de seneste år har udmærket sig ved et resultat af ganske særlig kvalitet og betydning for optikken i Danmark.

I år 2000 igangsatte Ibsen Photonics et udviklingsprojekt, der resulterede i udviklingen af Ibsens "PING gratings" - diffraktionsgitre der benyttes i avancerede telekommunikations moduler til at opsplitte netværkets bølgelængekanaler. Dette er en teknologi der er central for fiber-til-hjemmet tjenester, idet teknologien giver netværksoperatørerne mulighed for centralt, effektivt og dynamisk at omlægge trafikkapaciteten.

Tidligt i udviklingsforløbet blev der indgivet patentansøgning, og siden den officielle produktlancering i 2005 har Ibsen sikret sig en håndfuld kunder fordelt globalt der leverer de omtalte telekommunikations moduler.

Johan Holm stod i spidsen for udviklingen af disse gratings såvel som udviklingen af en produktionsmetode til en højvolumen produktion af komponenterne. Det er i kraft af dette omfattende arbejde, samt sit mangeårige virke indenfor optikken med en række publikationer og patenter til følge, at Johan Holm fik tildelt årets DOPS pris.

Kent E. Mattsson, NKT Research, formand for DOPS pris-kommiteen, forklarer: "DOPS er en professionel organisation der bringer virksomheder, forskningsinstitutioner og enkeltpersoner indefor den danske optik sammen. Vi glæder os over gennem DOPS prisen at kunne hædre ekstraordinære bidrag indfenfor såvel forskning, udvikling samt anvendelse af optik - årets prismodtager udmærker sig ved elegant at mestre alle disse faser."

Peter Viereck, bestyrelsesformand for Ibsen kommenterer: "Danmark har en stærk optisk branche, der på flere områder er verdensførende. Ibsen Photonics er en virksomhed som formår at kombinere innovation i særklasse med kommercielle resultater. Det er fornøjelse at se, at dette udviklingsprojekt allerede er blevet en kommerciel success på det tidspunkt hvor DOPS' anerkender Johan's store personlige indsats."


picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture