Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors
Thu 13-08-2009 DOPS-prisen 2009 - Indkaldelse af forslag
Der indkaldes hermed til forslag til modtager af DOPS-prisen 2009.

Se mere her

Printer friendly version
DOPS-prisen er Dansk Optisk Selskabs hæderspris til en yngre forsker, udviklingsingeniør eller anden person, som har ydet en ekstraordinær indsats inden for det optiske område.

Hensigten med DOPS-prisen er at give en anerkendelse til en person, der gennem de senere år har udmærket sig ved et resultat af ganske særlig kvalitet og betydning for optikken i Danmark, og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at hver institution eller virksomhed indstiller (eller genindstiller) mindst en kandidat hvert år.

Det er en betingelse, at kandidaten højst fylder 35 år i uddelingsåret, og at kandidaten stadig er aktiv inden for dansk optik.

Prisen er foruden en anerkendelse af hidtidige resultater samt en opmuntring til det videre arbejde inden for dansk optik. Man kan indstille en person til prisen ved at sende en anbefaling fra mindst to medlemmer af DOPS. Med anbefalingen skal følge: Begrundelse for indstilling til DOPS prisen, beskrivelse af aktuelle arbejdsområder, kort beskrivelse af kandidatens uddannelsesmæssige baggrund og karriereforløb incl. C.V., liste over vigtigste publikationer/patenter (maksimalt 10), eventuelt vedlagt udvalgte reprints. Indstilling og dokumentation skal inden den 15. oktober 2007 fremsendes til:

Steen G. Hanson
Forskningscenter Risø, DTU, OPL-128
P.O. Box 49
4000 Roskilde
Mrk. "DOPS-pris 2006"

Telefon 4677 4504
Telefax 4677 4565
E-mail: steen.hanson@risoe.dk

Et kvalificeret bedømmelsesudvalg, som er nedsat af bestyrelsen, tildeler suverænt prisen.

Med venlig hilsen
Steen G. Hanson
(Formand)


picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture