Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors
Mon 02-08-2010 DOPS-prisen 2010 - Indkaldelse af forslag
Der indkaldes hermed til forslag til modtager af DOPS-prisen 2010.

Printer friendly version
DOPS-prisen er Dansk Optisk Selskabs hæderspris til en yngre forsker, udviklingsingeniør eller anden person, som har ydet en ekstraordinær indsats inden for det optiske område. DOPS prisen består af et diplom og en check på 6000 kr., der overrækkes ved en højtidelighed på DOPS årsmøde d. 25. november 2010 på Forskningscenter Risø.

Hensigten med DOPS-prisen er at give en anerkendelse til en person, der gennem de senere år har udmærket sig ved et resultat af ganske særlig kvalitet og betydning for optikken i Danmark, og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at hver institution eller virksomhed indstiller (eller genindstiller) mindst en kandidat hvert år.

Det er en betingelse, at kandidaten højst fylder 35 år i uddelingsåret, og at kandidaten stadig er aktiv inden for dansk optik. Prisen er foruden en anerkendelse af hidtidige resultater samt en opmuntring til det videre arbejde inden for dansk optik. Man kan indstille en person til prisen ved at sende en anbefaling fra mindst to medlemmer af DOPS. Med anbefalingen skal følge: Begrundelse for indstilling til DOPS prisen, beskrivelse af aktuelle arbejdsområder, kort beskrivelse af kandidatens uddannelsesmæssige baggrund og karriereforløb incl. C.V., liste over vigtigste publikationer/patenter (maksimalt 10), eventuelt vedlagt udvalgte reprints. Indstilling og dokumentation skal inden den 10. oktober 2010 fremsendes til:

Steen G. Hanson
Fotonik DTU, OPL-128
P.O. Box 49
4000 Roskilde
Mrk. "DOPS-pris 2010"

Telefon 4677 4504
Telefax 4677 4565
E-mail: vsgh@fotonik.dtu.dk

Et kvalificeret bedømmelsesudvalg, som er nedsat af bestyrelsen, tildeler suverænt prisen.

Med venlig hilsen

Steen G. Hanson
(Formand)


picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture