Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors

DOPS Prisen


DOPS-prisen er Dansk Optisk Selskabs hæderspris til en yngre forsker, udviklingsingeniør eller anden person, som har ydet en ekstraordinær indsats inden for det optiske område. DOPS prisen består af et diplom og en check på 6000 kr., der overrækkes årligt ved en højtidelighed i forbindelse med Dansk Optisk Selskabs årsmøde.

Hensigten med DOPS-prisen er at give en anerkendelse til en person, der gennem de senere år har udmærket sig ved et resultat af ganske særlig kvalitet og betydning for optikken i Danmark, og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at hver institution eller virksomhed indstiller (eller genindstiller) mindst en kandidat hvert år.

Det er en betingelse, at kandidaten højst fylder 35 år i uddelingsåret, og at kandidaten stadig er aktiv inden for dansk optik.

Optical fibers


DOPS Award Winners


The DOPS Award was founded in 1993 and the Prize winner is announced at the DOPS Annual Meeting.

 • Danny Noordegraaf, DTU Fotonik og NKT Photonics (2011)
 • Thomas Søndergaard, Chemistry, Technical University of Denmark (2008)
 • Thomas Søndergaard, Chemistry, Technical University of Denmark (2008)
 • Lars Hagedorn Frandsen, COM, Technical University of Denmark (2007)
 • Johan Holm, Ibsen Photonics (2006)
 • Ulrik L. Andersen, Erlangen-Nürnberg Universitetet (2005)
 • Ph.D. Thomas Garm Pedersen, Aalborg Universitet (2004)
 • Lene Oddershede (2003)
 • John Erland Østergaard (2002)
 • Mikael Svalgaard, COM, Technical University of Denmark (2001)
 • Jesper Glückstad, Optics and Fluid Dynamics Department, Risø National Laboratory (2000)
 • Jes Broeng, Research Center COM, Technical University of Denmark (1999)
 • Klaus Mølmer, Institute of Physics and Astronomy, Aarhus University (1998)
 • Christian Pedersen, Nordic Laser Systems A/S (1997)
 • Peter E. Andersen, Optics and Fluid Dynamics Dept., Risø National Laboratory (1996)
 • Henrik Fabricius, Delta Light and Optics (1995)
 • Jesper Mørk, TeleDanmark Research (1994)
 • Anders Bjarklev, Dep. of Electromagnetic Systems, Technical University of Denmark (1993)

 • DOPS Junior Award Winners


  The DOPS Junior Award was founded in 2006 and the Prize winner is announced at the DOPS Annual Meeting.

 • Søren Raza, DTU Fotonik (2011)
 • Søren Terpager Jepsen, (2008)
 • David Balslev-Clausen, (2007)
 • Philip Trøst Kristensen, COM, Technical University of Denmark (2006)
 • Kasper Thielsing-Hansen, Technical University of Denmark (2005)

 • DOPS Senior Award


  The DOPS Senior Award is a special recognition that is awarded to individuals, who made special contributions to the field of optics over a vast period of time. In contrast to the DOPS Award, the Senior Award is not necessarily awarded every year. Candidates for this special honour may be suggested to the DOPS Executive Board.
 • Bjarne Tromborg, Research Center COM, Technical University of Denmark (2005)
 • Dr. Paul Michael Petersen, Optics and Fluid Dynamics Dep., Risø National laboratory (2000)
 • Per E. Ibsen, ADC Denmark Aps (2000)
 • Dr. Torben Skettrup, Department of Physics, Technical University of Denmark (1995)

 • DOPS Poster Award Winners

 • D. Vijayakumar, O. B Jensen and B. Thestrup, DTU Fotonik, Department of Photonics Engineering, Technical University of Denmark (2008)

 • Indstilling til DOPS-prisen


  Man kan indstille en person til prisen ved at sende en anbefaling fra mindst to medlemmer af DOPS. Med anbefalingen skal følge: Begrundelse for indstilling til DOPS prisen, beskrivelse af aktuelle arbejdsområder, kort beskrivelse af kandidatens uddannelsesmæssige baggrund og karriereforløb incl. C.V., liste over vigtigste publikationer/patenter (maksimalt 10), eventuelt vedlagt udvalgte reprints. Indstilling og dokumentation skal inden 14 dage før årsmødet fremsendes til:

  Lars R. Lindvold
  DTU Center for Nukleare Teknologier (Nutech)
  Frederiksborgvej 399
  4000 Roskilde
  Mrk. "DOPS-pris 2023"

  Telefon 4677 4969
  Send a message to Lars Lindvold

  Et kvalificeret bedømmelsesudvalg, som er nedsat af bestyrelsen, tildeler suverænt prisen.

  Med venlig hilsen
  Lars R. Lindvold
  (Formand)

  Indstilling til DOPS Junior Pris


  Dansk Optisk Selskab (DOPS) vil årligt uddele en juniorpris ved selskabets årsmøde.

  Kandidater til prisen er dimittender fra danske højere læreanstalter, og bedømmelsen vil blive baseret på et skriftligt afgangsprojekt eller tilsvarende, det være sig et Master-, Eksamens-, Bachelor- eller del A-projekt. Beløbet vil blive stillet til rådighed af et firma, som typisk er en leverandør eller en producent med relation til optikken.

  DOPS vil nedsætte en komite bestående af to personer udpeget af DOPS' bestyrelse, hvilket kunne være bestyrelsesmedlemmer eller andre DOPS medlemmer. En repræsentant for firmaet, der sponsorerer prisen det pågældende år vil blive tilbudt at indtræde i denne gruppe, dersom firmaet ønsker dette.

  Der vil blive udsendt en opfordring til specielt udpegede kontaktpersoner på: AU, DTU, SDU, KU, AUC, RUC, RISØ og eventuelt andre institutioner, der uddanner og deltager i uddannelsen af kandidater med relation til optikken. Den pågældende kontaktperson vil stå for at viderebringe information om juniorprisen på institutionen samt derefter have mulighed for at udvælge en kandidat med et afgangsprojekt, der er relateret til "optik." Kontaktpersonen foranlediger, at der indsendes en begrundelse for indstillingen, der skal udgøre max. én side samt en kopi af afgangsprojektet, der indsendes til DOPS' formand inden den 1. oktober. Indstillingerne videresendes til bedømmelseskommissionen. Skulle afgangsprojektet involvere flere deltagere, deles beløbet ligeligt mellem disse.

  Komiteen vil samles om evaluering af de indsendte bidrag og udvælge det, der bedst opfylder de følgende krav:
  • Projektet skal være relateret til optik
  • Kandidaten skal dimittere fra en dansk institution
  • Der skal ikke lægges stor vægt på det videnskabelige aspekt i projektet, idet det ofte afspejler vejlederens rolle
  • Den faglige beskrivelse af problemstillingen skal vurderes højt
  • En "medleven" og et fagligt engagement eventuelt med egne bidrag skal ligeledes vurderes højt
  • En god skriftlig fremstilling vil tælle positivt. Dette gælder både sproget samt lay-out'et.
  Prisvinderen, forventes at give et kort indlæg på DOPS' årsmøde om sit projekt og sine erfaringer under projektarbejdet efter tildelingen.

  Lars R. Lindvold
  Formand for Dansk Optisk Selskab

  Optical fibers


  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture
  picture