Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors

DOPS Prisen 2003

Udvalget har valgt at indstille at Lene Oddershede tildeles DOPS prisen 2003 for sin pioner indsats med at etablere optiske pincetter som et avanceret eksperimentelt redskab, til studier af biologiske systemer, samt for sin store indsats for at udbrede optiske metoder i biologisk forskning og undervisning.

tillykke

Lene Oddershede har formået at opbygge et nyt forskningsområde i det spændende felt mellem fysik, optik og biologi. Hun har udnyttet mulighederne i den optiske pincet gennem en systematisk analyse og forståelse af selve instrumentet, kombineret med valg af biologiske problemstillinger, hvor studiet af den mekaniske vekselvirkning mellem lys og molekyler, har ført til ny viden om biologiske motorer og vandrende molekyler. Gennem perfektioneringen af teknikken har hendes arbejde ført til detektion af specifikke bindinger mellem proteiner og DNA på enkeltmolekyle niveau.

Udvalget har lagt vægt på bredden i Lene Oddershedes indsats på optikområdet, som ud over en solid forskningsindsats også indeholder en stor indsats på formidlingsområdet både ved udvikling af undervisning, populærvidenskabelige artikler og foredrag udenfor universitetsmiljøet. Dermed har hun udviklet sig til en kendt og synlig person, som fungerer som en fornem repræsentant for optik i Danmark.

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture