Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors

DOPS Prisen 2005DOPS-prisen 2005 blev tildelt Ulrik L. Andersen, Max-Planck Forskningsgruppen ved Erlangen-Nürnberg Universitetet for hans enestående indsats inden for det optiske område, hvor han trods sin unge alder allerede har opbygget en strålende karriere inden for området kvanteoptik.

Ulrik L. Andersen modtager DOPS-prisen 2005

Ulrik L. Andersens ph.d.-projekt på DTU omhandlede "squeezed states". Under hans udlandsophold i forbindelse med projektet havde han et frugtbart samarbejde med forskere ved Australian National University i Canberry, hvor de bl.a. udførte det første forsøg, der påviste den såkaldte "spatial squeezing", dvs. reduceret kvantestøj ved detektion af rumlig position på tværs af en laserstråle.
Ulrik Andersen er i dag gruppeleder ved Max Planck Forskningsgruppen på Erlangen-Nurnberg Universitetet, hvor han leder afdelingen for eksperimentel kvanteinformatik med en række postdocs og ph.d.-studerende. Han har her evnet at løfte den eksperimentelle forskning ved Max Planck Gruppen til et højt internationalt niveau i et institut, der tidligere var meget præget af teoretiske arbejder. Blandt de originale arbejder han har gennemført, kan nævnes hans forsøg med "kvantekloning".
Han har ikke ladet sig aflede af det kendte "quantum non-cloning theorem", men har udtænkt et simpelt forsøg baseret udelukkende på lineær optik, som har vist, at kvantetilstande kan klones med en fidelitet på 67 procent ved brug af squeezed light, hvor brug af klassisk (coherent) lys kun ville kunne give en fidelitet på 50 procent. Desuden er eksperimentet så omhyggeligt udført, at de eksperimentelle fejl kun har medført en mindre afvigelse fra det teoretisk forventede.
Foruden dette forsøg har han bl.a. udtænkt eller medvirket ved adskillige eksperimenter med kvanteinformatik, som f.eks. "purification of coherent states", "generation of squeezed states in nonlinear optical fibers" og meget andet.

På grundlag af disse bidrag og hans særlige indsats for at udvikle den moderne kvanteoptik indstilles, at Ulrik L. Andersen modtager DOPS-prisen for året 2005.

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture