Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors

DOPS Junior Pris 2005

Kasper Thielsing-Hansen modtager DOPS Junior Pris 2005

Juniorprisen blev tildelt cand. polyt. Kasper Thielsing-Hansen for afgangsprojektet "Ultrafast Reponse of Aligned Organic Nanofibers - Towards Organic Nanolasers".

Kasper Thielsing-Hansen har udført et fremragende afgangsprojekt, hvor han har demonstreret fornemme evner til at planlægge og gennemføre avancerede eksperimentelle undersøgelser af monomolekulær luminescens levetid og exciton-exciton dynamik.
Han har behandlet sine data med stor grundighed og viser en dybtgående indsigt i den bagvedliggende fysik samt en god perspektivering af sit arbejde.
Arbejdet er præget af stor selvstændighed og fagligt engagement, idet han har haft et indgående samarbejde med flere andre institutioner, ligesom det er lykkedes ham at rejse penge fra en fond til eksperimentelt udstyr.
Derved har Kasper Thielsing-Hansen i sit afgangsprojekt demonstreret store evner til at udføre videnskabeligt arbejde og han har allerede publiceret i et anerkendt tidsskrift.

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture