Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors

DOPS Senior Pris 2005

Bjarne Tromborg modtager DOPS Senior Pris 2005

Seniorprisen, der uddeles hver femte år, blev tildelt professor Bjarne Tromborg fra COM Centret ved DTU for hans mangeårige ihærdige arbejde for Dansk optik.

Bjarne Tromborg har gennem en lang karriere udført en imponerende mængde optisk forskning af høj kvalitet og bidraget væsentligt til at gøre Dansk optik berømt i udlandet.
Han har også været en højt elsket underviser ved både DTU og tidligere KU. Desuden har han gjort en stor indsats for at bidrage til at kommercialisere resultaterne af den optiske forskning gennem sit virke ved TDCs tidligere forskningscenter i Hørsholm.

Ud over den forskningsmæssige, undervisningsmæssige og erhvervsmæssige indsats blev Bjarne Tromborg takket for en stor organisatorisk indsats for Dansk optik. Dette har bl.a. udmøntet sig i en succesfuld tid som formand for DOPS, arbejde i råd og nævn, samt en ihærdig indsats indenfor EU systemet.

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture