Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors

DOPS Junior Pris 2007

Cand. scient., David Balslev-Clausen modtager DOPS Junior Pris 2007

Bedømmelsesudvalget har fundet de fire kandidater særdeles kvalificerede til Juniorprisen. Kandidaterne er blevet bedømt ud fra et sæt kriterier, som inkluderer den faglige beskrivelse af problemstillingen og den skriftlige fremstilling, overblik og evne til at kombinere, internationale publikationer, samt engagement og selvstændighed.

På den baggrund er bedømmelsesudvalget kommet frem til at:

Cand. scient., David Balslev-Clausen indstilles til årets DOPS Juniorpris for sit eksamensprojekt "Broad band cavity enhanced direct frequency comb spectroscopy", som omhandler opbygningen af et ekstremt følsomt spektrometer samt anvendelsen af dette:. Projektet er opbygget i to dele. Første del består af en bredbåndet mode-locked fiber laser, en Fabry-Perot målecelle, hvortil laseren er koblet, samt en såkaldt VIPA detektor for simultan opsamling et højopløst spektrum. Ved at opbygge og optimere disse enheder har David Balslev-Clausen opnået et system med meget høj spektral opløsning, høj følsomhed og høj målehastighed. I projektet er alle disse elementer blevet opbygget individuelt, og desuden er der skrevet software til at analysere det komplicerede output og omdanne det til konventionelle spektre. Alene dette arbejde er ekstremt omfangsrigt og indeholder mange elementer, der ligger helt ude på forskningsfronten. Den anden del af projekt omhandler optimering af spektrometeret til at detektere meget små mængder af gasser i blandinger. Også her er der opnået imponerende og omfattende resultater.

DOPS Junior Award 2007David har vist en dyb indsigt i alle dele af arbejdet og han har lavet arbejdet selvstændigt uden direkte dagligt tilsyn af den danske vejleder, da det meste af arbejdet var udført ved Prof. Jun Ye’s gruppe på JILA, University of Colorado, USA. Det samlede omfang af dette arbejde og den modenhed der er udvist, svarer ifølge vejlederens og censors indstilling meget bedre til en typisk Ph.d. afhandling end til et speciale.

Prisen er doneret af Hamamatsu Photonics, Germany

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture