Danish Optical Society Our sponsors Our sponsors

DOPS Junior Pris 2008

Cand. Polyt Søren Terpager Jepsen tildeles DOPS Juniorpris 2008

DOPS bedømmelsesudvalg er kommet frem til følgende:

Cand. Polyt Søren Terpager Jepsen tildeles årets DOPS Juniorpris for sit eksamensprojekt "Chip Scale Interferometric Troponin I assay and development of a centroid algorithm", som omhandler eftervisningen af et måleprincip til detektion af Troponin I i humant blod for derigennem bedre at kunne estimere risikoen for hjerte-kar sygdomme hos mennesker.

Projektet er delt i to dele og er meget fagligt spredt. Søren har formået at sætte sig ind mange ukendte områder spændende fra mikrofremstilling, laserteknik, signalbehandling til klinisk relevante prøver. Første del af projektet bestod af realiseringen af en laboratorieopstilling til eftervisning af Backscatter Interferometri samt forsøg på at realisere et polymerbaseret Chip Scale Interferometer, baseret på en fluid mikrochip. Projektets hovedvægt har dog ligget på den efterfølgende signalbehandling af diffraktionsmønstret for at bestemme variationen i brydningsindeks af en mikroskopisk væskeprøve. Søren har vist en evne til at sætte sig ind i avanceret signalbehandling og har testet flere forskellige metoder, bl.a. ulineær Gauss-fit og flere former for wavelet-algoritmer. Gennem en bred faglighed og meget gåpåmod er det lykkedes gennem projekt at gå fra intet at kende til en laser, til at kunne måle brydningsindeks i væskeprøven med en opløsning i størrelsesordenen 10-5. Søren har via sit arbejde vist at følsomheden kan fordobles ved at inddrage diffraktionsmønstrets centerzone i dataanalysen. Dette er dog ikke nok til at detektere Troponin I i klinisk relevante koncentrationer og yderligere forskning på området er påkrævet.

DOPS Junior Award 2008Arbejdet har resulteret i et konferencebidrag, LabAutomation 2008, et manuskript klar til indsendelse til peer-review tidsskrift, samt en ide-beskrivelse stadig under udarbejdelse. Alle med Søren som medforfatter eller opfinder.

Prisen er sponseret af Hamamatsu Photonics, Tyskland

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture