DOPS Award: Juniorprisen


Sat 02-12-2006
Cand. polyt., Ph.D. stud. Philip Trøst Kristensen indstilles til årets DOPS Juniorpris for sit eksamensprojekt "Interaction of light and matter in optical micro structures", som omhandler en teoretisk beskrivelse af spontan emission i strukturerede materialer.Her har han specielt undersøgt, hvordan en fotonisk struktur påvirker raten af spontan emission fra et to-niveau atom. Philip Trøst Kristensen har udført et fremragende eksamensprojekt, hvor han har demonstreret enestående evner til at fremstille og analysere en kompleks teoretisk problemstilling.

Han har bl.a. opstillet en model for spontan dæmpning baseret på local-density-of-states (LDOS) og har i detaljer undersøgt hvad der kræves for at kunne observere ikke-eksponentiel dæmpning, som kan ses som et udtryk for den ikke-intuitive natur af kvantemekanisk lys-stof vekselvirkning. På baggrund heraf har han været I stand til at udlede krav til QD-strukturer for at realisere specifikke regimer, samt kunnet påpege hvordan det eksperimentelt bør være muligt at iagttage disse.

Han har udført sine undersøgelser med stor grundighed og viser en dybtgående indsigt i den bagvedliggende fysik samt en god perspektivering af sit arbejde. Philip Trøst Kristensen har allerede demonstreret store videnskabelige evner, idet han er forfatter og medforfatter til videnskabelige artikler og konferencebidrag.

DOPS Junior Award 2006Uddeleren af prisen, Lars Koldbæk fra Hamamatsu overrakte prisen med følgende ord:

Kære Philip Trøst Kristensen

Det er en glædelig men samtidig forpligtende sag at få en pris, det giver forventninger til din fremtid som forsker, som jeg er sikker på at du vil have energi til at indfri.
For som du nok ved, så er talentet 10% og det hårde slid 90% af succes'en.
Derfor håber jeg at du vil bruge pengene (3000 kr) til at tanke sjælen op, så du er i stand til at få nye idéer og levere det hårde slid.
Og ikke bruge pengene til at købe Hamamatsu produkter!

Tillykke!

Fra Lars Koldbæk